+90 (312) 475 4917

Firmamız vizyonu doğrultusunda, ISO 27001:2022 standardı gereği bilgi güvenliği politikamız;

 • Gizlilik: Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,
 • Bütünlük: Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve yer değiştirildiğinde farkına varılması,
 • Erişilebilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması.

Bu temel prensipler ışığında benimsemiş olduğumuz işleyişte

 • Üretilen bilginin en üst seviyelerde güvenlik anlayışı içerisinde korunmasını sağlamak,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek, ana politikalar geliştirmek,
 • Başarılı ve etkin işleyen bir bilgi güvenliği bilinçlendirme süreci oluşturulabilmesi için bu alandaki görev ve sorumlulukları açık ve net bir biçimde belirlemek,
 • Bilgi varlıklarını korumak,
 • Bilginin ve verinin gizliliğini sağlamak,
 • Bilgiyi bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak ve böylece şirketimizin güvenini ve itibarını sarsacak durumları bertaraf etmek

için yönetim olarak bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.